Xf. Vaj Pov Yaj qhia txog tus ntseeg uas dim txim yog ntseeg Yeshua muaj ntsujplig coj tswjkav xwb

By David Her
Xf. Vaj Pov Yaj qhia txog tus ntseeg uas dim txim yog ntseeg Yeshua muaj ntsujplig coj tswjkav xwb

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
www. hmong ntseeg yeshua.com or xov tooj cua yeshua 1-774-220-4000 pin 24657 # hais hnub friday, saturday, thiab sunday thaus 6-pm - 10-pm nyob caifornia time. or call 530-777-6969

Bạn có thể xem