Vlog: đến chơi với Toa Tàu và offline Haketu tại phố đi bộ

By haketu
Vlog: đến chơi với Toa Tàu và offline Haketu tại phố đi bộ

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Chuyến đi chơi Sài Gòn tháng 11 (2016). Minh tranh thủ tới thăm trụ sở của Toa Tàu và được gặp những con người tuyệt vời và đầy năng lượng tại đây. Sau đó mình tới văn phòng và studio của Metub (Youtube) và Thoughful Vietnam (Youtube). Chuyến đi Saigon kết thúc với Haketu Offline tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Hãy subscribe kênh của mình nếu các bạn muốn nhận được những clip trải nghiệm thế này trong tương lai nhé!

Follow my social networks:
Website: - tabs
Fan Page:
___
Online learning with Haketu:
Artemy Online Learning: (subscription model - pay by month)
Unica Basic Guitar (Haketu):
Kyna Basic Fingerstyle (Haketu):

Bạn có thể xem