[VIETSUB] 170526 Harper's Bazaar June 2017 - Lộc Hàm nói về "Trạch Thiên Ký" và cảnh quay lãng mạn

By LUckyLU VN
[VIETSUB] 170526 Harper's Bazaar June 2017 - Lộc Hàm nói về "Trạch Thiên Ký" và cảnh quay lãng mạn

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Brought to you by LUckyLU - 1st Luhan Vietnamese Fanpage
Facebook:

Bạn có thể xem