Stream 04/07: Optimus bị đối phương chửi "súc vật", "rẻ rách" vì bị rừng gank quá nhiều

By Thao Hoàng
Stream 04/07: Optimus bị đối phương chửi "súc vật", "rẻ rách" vì bị rừng gank quá nhiều

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:

Bạn có thể xem