Nhac bolero guitar 38. Cô hàng xóm

By Dung Vo Van
Nhac bolero guitar 38. Cô hàng xóm

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Nhac bolero guitar 38. Cô hàng xóm
Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không

1. Đoạn tái bút 01:02
2. Cô hàng xóm 04:32
3. Bóng nhỏ đường chiều 08:59
4. Trăng tàn trên hè phố 13:13
5. Hai mùa mưa 16:44
6. Ngâm thơ 21:21
7. Chủ nhật buồn 23:38
8. Xua đi huyền thoại 30:26
9. Hồi âm 34:24
10. Tân cổ Tình chỉ đẹp 39:03
11. Đêm buồn phố thị 41:31

Bạn có thể xem