Karaoke - Ngậm Ngùi Tiễn Cánh Lan Rơi

By Karaoke Đặng Thanh Huyền
Karaoke - Ngậm Ngùi Tiễn Cánh Lan Rơi

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Ngậm Ngùi Tiễn Cánh Lan Rơi
Sáng tác & Karaoke: Đặng Thanh Huyền
Bài vọng cổ viết về NSƯT Út Bạch Lan

Bạn có thể xem