Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VMware Workstation FULL - Ngọc Điệp - Thị Tình

By tien tung tran
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VMware Workstation FULL - Ngọc Điệp - Thị Tình

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Ai chịu khó thì coi từ đầu tới cuối. Còn không thì nhảy tới các phần theo link ở dưới, hoặc tua qua video. Mỗi chấm vàng trên thanh trợt tương ứng với vị trí bắt đầu của mỗi phần đó.

Video gồm các phần sau:

1. Hướng dẫn cài đặt:


2. Cách tạo một máy ảo đơn giản:


3. Cấu hình phần cứng máy ảo:


4. Cài đặt hệ điều hành cho máy ảo:


5. Cài VMware Tool cho Windows (driver máy ảo)
- Cài driver
- Hỗ trợ các tính năng nâng cao: + dùng chung clipboard + Kéo thả từ máy ảo qua máy thật, và ngược lại... + Các chế độ hiển thị nâng cao (Unity...) + tính năng share Folder


6. Cài VMware Tool cho Ubuntu (driver máy ảo)


7. Các thao tác cơ bản:
- Các lệnh với nút nguồn
- USB, DVD, WEBCAM...
- BIOS
- Chụp ảnh, quay phim màn hình máy ảo


8. Snapshoot (Sao lưu - backup máy ảo):


9. Các chế độ hiển thị:


10. Clone (Sao chép máy ảo)


11. Cài đặt Vmware Vsphere vcenter (Chuyển hệ điều hành đang dùng vào trong máy ảo):


12: Sử dụng Vmware Vsphere vcenter:


13. chuyển máy ảo sang định dạng OFV


14. Chia sẻ file với máy ảo qua mạng ảo:


15. Tính năng chia sẻ file với máy ảo của VMware:


16. Truy cập ổ cứng ảo vmdk trên máy thật:


17. Các tùy chọn cho chương trình:


18. Các tùy chọn cho máy ảo:


19. Một số tính năng khác:

Bạn có thể xem