Hàn đắp phục hồi tâm ghi ray đường sắt (Rail Frog)

By BCC Group - Công ty TNHH Bảo Chi
Hàn đắp phục hồi tâm ghi ray đường sắt (Rail Frog)

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Công ty TNHH Bảo Chi (http://baochico.com/)
Quy trình hàn đắp tâm ghi ray đường sắt được thực hiện bởi UTP Maintenance

Bạn có thể xem