Hài kịch: Người Thế Vai - Trấn Thành, Lê Giang, Tấn Hoàng, Anh Đức | Gala Nhạc Việt 8 (Official)

By Gala Nhạc Việt
Hài kịch: Người Thế Vai - Trấn Thành, Lê Giang, Tấn Hoàng, Anh Đức | Gala Nhạc Việt 8 (Official)

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
Hài kịch: Người Thế Vai (Official) - Gala Nhạc Việt 8: Duyên Phận Cuộc Đời
Tác giả: Trấn Thành
Biểu diễn: Trấn Thành, Lê Giang, Tấn Hoàng, Anh Đức, Bé Kim Thư
Subscribe Gala Nhạc Việt:
FB Gala Nhạc Việt :
Gmail: galanhacviet@gmail.com
Hotline: 0909 805 200 - (08) 66 846 706
©2016 Gala Nhạc Việt. All rights reserved

Bạn có thể xem