AMV Call me maybe [vietsub/lyrics]

By Nhật - Jinx
AMV Call me maybe [vietsub/lyrics]

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
- *I'm onwed nothing of this video beside the Vietnamese subtitle*
Nhớ like và đăng ký kênh nh
Nguồn amv gốc : éo phải t làm .-.

Bạn có thể xem